Aandoeningen


ADHD
Mensen met een ADHD kunnen vaak niet stil zitten. Ze zijn snel afgeleid of vinden snel iets saai. Ze maken vaak zaken niet af. Ook nemen ze vaak beslissingen zonder de gevolgen te overzien. Vaak wordt al heel vroeg in het leven duidelijk dat er iets aan de hand is. Kenmerken ADHD:

 • Snel afgeleid zijn
 • Niet stil kunnen zitten
 • Steeds maar doorpraten
 • met te veel dingen tegelijk bezig zijn, weinig afmaken
 • Impulsief gedrag vertonen. De gevolgen niet overzien
 • Zelftest ADHD:  Autisme
  Iemand die autisme heeft vindt het lastig om contact te leggen. Een ander is overgevoelig voor geluiden of andere prikkels. Er zijn allerlei soorten en vormen van autisme. Kenmerken van Autisme:

 • Geen oogcontact maken.
 • Moeite hebben met veranderingen, behoefte hebben aan structuur en regelmaat
 • Dwangmatig herhalen van bewegingen in een vast patroon
 • Zich niet goed kunnen verplaatsen in emoties van anderen.
 • Erg op details zijn.
 • Zelftest Autisme :  Angst
  Angst kan zich op verschillende manieren uiten. Als angst lang duurt kunt u zich erg eenzaam voelen en zelfs depressief worden Kenmerken van een Angststoornis:

 • Te veel piekeren zonder dat er echt een aanleding is.
 • Grote zorgen hebben over kleine dingen
 • Terugkerende onverwachte aanvallen van angst
 • Zweten, trillen, versnelde hartslag
 • Zelftest Angst :  Bipolaire Stoornis
  Deze stoornis werd vroeger ook wel manische depressie genoemd. Iemand kan een periode echt depressief zijn en dan weer een periode extreem vrolijk of ontremd. Door de depressie of de ontremming kan iemand zichzelf of de omgeving in gevaar brengen. Kenmerken van een Bipolaire stoornis: Bij de depressieve periode:

 • Down of lusteloos voelen
 • Minder zin in werk, hobby’s, sociaal contact
 • Snel geïrriteerd of boos zijn
 • Moe of uitgeput gevoel
 • Geen emoties voelen
 • Denken aan de dood
 • Minder of juist meer slapen
 • Minder of juist meer eten
 • weinig of geen zin in seks

 • Bij de manische episode:

 • Extreem vrolijk zijn
 • Snel geïrriteerd of boos zijn
 • Ruzie maken
 • Opgewonden zijn, niet stil kunnen zitten
 • Veel praten, bellen, sms’en sturen
 • Veel gedachten hebben
 • Het idee hebben de hele wereld aan te kunnen
 • Seksueel ontremd zijn
 • Roekeloos gedrag
 • Wanen of hallucinaties

 • Burn-out
  Mensen met een burn-out voelen zich vaak langdurig uitgeput, kunnen zich lastig concentreren, slapen slecht en hebben weinig energie over. Burn-outs ontstaan sneller bij mensen die hun grenzen niet goed kunnen stellen en te veel van zichzelf eisen. Kenmerken van Burn-out:

 • Een opgebrand, leeg gevoel
 • Geen ernergie om iets te ondernemen
 • Slecht slapen
 • Moeite met concentreren
 • Huilbuien
 • Zelftest Burn-out:  Dementie
  Dementie is een verzamelnaam van 50 ziektes. Alzheimer en vasculaire dementie zijn de meest voorkomende vormen. Eerst vallen de problemen met het geheugen op, daarna ook met het denken en praten en verandert het karakter en het gedrag. Kenmerken van Dementie:

 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met de dagelijkse handelingen
 • Vergissingen in tijd en plaats
 • Taalproblemen
 • Kwijtraken van spullen
 • Veranderingen in karakter, gedrag en contact
 • Zie voor geheugentest en verdere informatie: www.Alzheimer.nl

  Depressie
  Een depressie kan op alle leeftijden voorkomen. Iemand voelt zich dan langere tijd down en lusteloos. Bij een depressie is er geen energie meer om iets te ondernemen. Het functioneren gaat dan duidelijk achteruit. Kenmerken van een depressie:

 • Een somber en leeg gevoel gedurende langere tijd
 • Geen interesse of plezier
 • Minder of juist meer eetlust
 • Slaapproblemen
 • Schuldgevoel, angst of bezorgdheid
 • Zelftest depressie:  Dwanghandelingen
  Hiervan is sprake van bij voortdurend iets controleren, doen of denken. Meestal proberen mensen met dwanghandelingen iets te voorkomen dat ze eng vinden. Het kan hun hele leven beheersen. Kenmerken dwanghandelingen:

 • Terugkerende angstige gedachten
 • Zich gedwongen voelen om steeds dezelfde handelingen uit te voeren
 • Zich steeds erg gespannen voelen als de handelingen niet uitgevoerd worden
 • Rituelen uitvoeren om de angstige gedachten ongedaan te maken


 • Eetproblemen
  Bij eetproblemen kan het voorkomen dat iemand heel weinig eet of juist heel veel en dan gaat overgeven. Dit kan de gezondheid erg in gevaar brengen. Vaak hebben mensen met eetstoornissen een lichaamsbeeld dat niet klopt. Kenmerken Eetproblemen:

 • Iemand heeft het idee er op een manier uit te zien dat niet klopt met de werkelijkheid
 • Heel erg weinig of juist heel erg veel eten. Eetbuien
 • Eetbuien worden afgewisseld met braken of laxeren
 • Overdrijven met sporten om op gewicht te blijven
 • Geen controle hebben over wat en hoeveel er gegeten wordt
 • Zelftest eetstoornis:  Fobie
  Bij een fobie is er last van angst voor een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld voor kleine ruimtes of voor contacten met mensen. Er is dan de neiging om die bepaalde situatie te vermijden waardoor het leven verstoord kan worden. Kenmerken Fobie:

 • Een grote angst voor een bepaalde situatie, een dier of een ander verschijnsel.
 • Reacties als zweten, duizeligheid, verhoogde hartslag, trillen.
 • Vermijden van de situaties die angst oproepen.
 • Zelftest fobie:  Niet aangeboren hersenletsel
  Beschadiging van de hersenen die later in het leven ontstaat kan komen door een ongeval zoals een val of een harde klap op het hoofd. Het kan ook komen door ziektes als epilepsie, een herseninfarct of of door vergiftigingen zoals door alcohol. Er kunnen dan allerlei soorten klachten ontstaan. Vaak is er sprake van snel overprikkeld raken. Het is niet altijd duidelijk dat er sprake is van hersenletsel. De klachten kunnen minimaal zijn en dan wordt de diagnose nog wel eens langere tijd over het hoofd gezien. Kenmerken Niet aangeboren hersenletsel:

 • Verlamming
 • Incontinentie
 • Epilepsie
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Vermoeidheid
 • Taalproblemen
 • Veranderingen in gedrag
 • Veranderingen in emotie
 • Zelftest niet aangeboren hersenletsel:  Onverklaarbare lichamelijke klachten
  Onverklaarbare lichamelijke klachten zijn klachten die langere tijd aanhouden zonder dat een huisarts of een specialist daar een verklaring voor heeft. Er is dan het gevaar dat er allerlei onderzoek en ingrepen gedaan worden die zelf ook weer problemen met zich mee kunnen brengen en iemand alleen maar angstiger maken. Het kan ook voorkomen dat onverklaarbare lichamelijke klachten ontstaan door een depressie of door een andere psychische aandoening die niet op tijd herkend wordt. Kenmerken Onverklaarbare lichamelijke klachten:

 • Chronische hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Buik-, maag en darmklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Uitval van lichaamsfuncties
 • Zelftest onverklaarbare lichamelijke klachten:  Persoonlijkheidsstoornis
  Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn er karaktertrekken die zo overheersend zijn dat ze storend zijn op allerlei levensgebieden zoals in het werk, thuis, in sociale contacten. Iemand loopt dan steeds tegen dezelfde moeilijkheden op. Een persoonlijkheidsstoornis staat het goed functioneren in de weg. Kenmerken Persoonlijkheidsstoornis:

 • Telkens terugkerende conflicten met andere mensen
 • Extreme gevoelens en stemmingswisselingen
 • Snel, impulsief en soms agressief reageren
 • Steeds in het middelpunt van de belangstelling willen staan
 • Moeilijk kunnen omgaan met kritiek
 • Zichzelf steeds opofferen voor de ander
 • Zichzelf vastklampen aan anderen zonder zelf te durven kiezen
 • Zelftest Persoonlijkheidsstoornis:  Posttraumatische Stress
  Als er door heel ernstige gebeurtenissen die iemand meemaakt klachten ontstaan die lang blijven voortduren of steeds weer terugkomen, kan er sprake zijn van posttraumatische stress. Het gaat dan om gebeurtenissen als een ernstig ongeluk, het overlijden van een naaste, aanrandingen of overvallen. Kenmerken Posttraumatische Stress:

 • Steeds opnieuw beleven van de gebeurtenis in flashbacks of nachtmerries
 • Zich voortdurend gespannen voelen, snel geïrriteerd zijn, gebrek aan concentratie
 • Slecht slapen
 • Piekeren of angstaanvallen
 • Situaties vermijden die aan de traumatische gebeurtenis herinneren
 • Zelftest Postraumatische stress:  Psychose
  Bij een psychose heeft iemand waarnemingen die er in de werkelijkheid niet zijn. Er kunnen stemmen gehoord worden, dingen gezien die heel echt lijken. Of iemand kan dingen denken die niet kloppen dan wel verward zijn. Een psychose kan in het kader van allerei stoornissen ontstaan zoals bij schizofrenie, vergiftigingen, lichamelijke ziekten. Een psychose kan gevaar opleveren door onverantwoord gedrag, agressie en zelfverwaarlozing. Kenmerken Psychose:

 • Verwardheid, niet meer geordend kunnen denken en praten
 • Verkeerde denkbeelden hebben (wanen)
 • Dingen horen (stemmen), zien, ruiken, voelen of proeven die er niet zijn (hallucinaties)
 • Bizarre gedachten hebben


 • Verslaving
  Indien iemand geen controle meer heeft over het gebruik van alcohol, medicijnen, gamen, sex of gokken. Iemand die een verslaving heeft verliest de regie over gebruik van middelen of over activiteiten. Uiteindelijk staat dat goed dagelijks functioneren in de weg. Kenmerken Verslaving:
 • Meer en vaker gebruiken dan dat je je had voorgenomen
 • Veel denken aan het middel of de activiteit
 • Ontwenningsverschijnselen zoals zweten, misselijkheid als er even gestopt wordt
 • Werk, school of sociale contacten lijden aan de verslaving
 • Doorgaan met de verslaving terwijl iemand weet dat het slecht is
 • Zelftest Verslaving:  Heb je vragen? Bel ons op

  (+297) 281 5000


  Volg ons via: