Waar bestaat een behandeling uit


Respaldo biedt u diagnostiek en behandeling aan op een van de poliklinieken, we komen bij u thuis of we bieden u een tijdelijke opname aan als dat nodig is.

Na het stellen van een diagnose tijdens de intake fase krijgt u een advies òf wordt er samen met u en een van onze mederwerkers een behandelingsplan opgesteld voor verdere behandeling bij Respaldo.

Bij een advies gaat het meestal niet om een psychiatrische stoornis hetgeen niet wil zeggen dat u nergens last van heeft. Gesprekken en andere mogelijkheden hoeven dan echter niet bij Respaldo plaats te vinden. Soms wordt u terugverwezen naar de huisarts die ook een overzicht van de bevindingen en adviezen krijgt toegestuurd. Soms krijgt u het advies om naar een andere instantie te gaan zoals naar Sociale Zaken of naar de Verslavingszorg. Het kan bij een advies ook om eenvoudige maar effectieve adviezen gaan zoals sport, hobby’s enzovoorts.

Als er echter sprake is van een psychiatrische stoornis zoals dat blijkt na de intake fase door het stellen van een diagnose, dan zal in een behandelingsplan het doel van de behandeling worden beschreven en wanneer de behandeling weer beëindigd kan worden. Tijdens de behandeling zal het effect van de behandeling regelmatig met u besproken worden. Niet altijd zal een behandeling alle klachten of symptomen helemaal weg kunnen nemen. Het gaat er vooral om dat het leven voor u weer beheersbaar wordt en dat u voldoende hersteld bent om zelf ook weer zonder Respaldo verder te kunnen.

1-op-1
Als er een diagnose gesteld is krijgt u één eigen hulpverlener. Dat is een medewerker van Respaldo die er voor u alleen is, die luistert en niet veroordeelt. Welke medewerker dat is zal mede van uw diagnose afhangen en waarin de betreffende medewerker gespecialiseerd is. Deze hulpverlener zal u helpen om zicht te krijgen op uw eigen gedachtes, emoties en gedrag. Vaak zult u opdrachten krijgen om daarmee stap voor stap aan vermindering van uw klachten te werken.

Gezins- en relatiegesprekken
Soms blijkt er sprake van een diagnose bij u als gezinslid of als partner waarbij de behandeling het beste kan geschieden door de andere gezinsleden of de andere partner ook bij de behandeling te betrekken. Dit kan al bij het behandelplan besproken worden of soms vinden er tijdens de behandeling dergelijke gespekken met een partner of gezinsleden plaats om tot meer duidelijkheid of om samen tot oplossingen te komen.

Groepsbehandeling
Groepsbehandeling bestaat uit een groep mensen die vergelijkbare klachten of ervaringen hebben. U werkt dan onder leiding van een of twee hulpverleners samen met lotgenoten aan de vermindering van uw klachten. Dit doet u door verschillende onderwerpen te bespreken waarbij u ervaringen en oplossingen uitwisselt die vaak leerzaam zijn voor een ieder. Soms komt één deelnemer meer aan bod, dan weer een andere. Er is echter steeds aandacht voor alle deelnemers.

Medicatie
Vaak is medicatie een onderdeel van de behandeling. Door medicijnen kunnen sommige klachten verminderen of verdwijnen. Ook kan medicatie er voor zorgen dat de rest van de behandeling meer effect heeft. U kunt door medicatie wat meer energie overhouden om van de verdere behandeling te profiteren. De meeste medicijnen zijn overigens niet verslavend. Met slaapmiddelen of medicijnen tegen angst kan dat wel het geval zijn. Het gebruik van medicatie wordt altijd goed met u besproken, waarbij alle voor- en nadelen en eventuele risico’s met u worden doorgenomen.

F-ACT
Het F-ACT team is er voor u als u ernstige klachten heeft waarbij u zelf of uw omgeving gevaar kunnen lopen. Het F-ACT team is een team dat u actief zal opzoeken waar u bent, zoals thuis of op straat. Bij het F-ACT team heeft u vaak een case-worker maar als uw stoornis ernstiger is, dan kunnen meer leden van het team u bezoeken in een hogere frequentie. De doelstelling is om u stabiel te krijgen zodat u weer minder hulp nodig heeft. Soms is het echter beter om u kortdurend op te nemen. Het kan voorkomen dat uw stoornis dusdanig zwaar is, dat een psychiater moet beslissen tot een onvrijwillige opname. Zoveel als mogelijk zal een eventuele opname echter op vrijwillige basis geschieden. Welke stappen genomen worden zal altijd met u en uw naasten in overleg geschieden.

Informatie bijeenkomsten
Repaldo zal u op de hoogte houden van eventuele informatie bijeenkomsten of lezingen over psychische klachten en aandoeningen. In deze informatie bijeenkomsten kunt u leren hoe om te gaan met uw eigen klachten of de klachten van een gezinslid, partner of andere naaste. Er zullen ook meer besloten informatie bijeenkomsten worden gehouden voor scholen of andere organisaties. Respaldo zal u op de hoogte houden van eventuele cursussen die gegeven zullen worden

Mee blijven doen aan het dagelijkse leven
Het is heel belangrijk om mee te doen aan het dagelijkse leven. Als het niet goed lukt om het dagelijkse leven weer op de rit te krijgen, dan kan een professioneel advies of zelfs kortdurende hulp van een van de Maatschappelijk Werkers van Respaldo zinnig zijn. Het gaat dan om een adviesgesprek over wonen, werken, leren, tijdsbesteding en financiën. In ons advies of behandelplan zal de wijze waarop u hulp van een van onze maatschappelijk werkers krijgt omschreven worden.

Heb je vragen? Bel ons op

(+297) 281 5000


Volg ons via: