Dagbehandeling en dagbesteding 

achtergrond

De dagbehandeling werd vroeger Therapie genoemd en werd ingezet voor zowel clienten die in de oude ‘PAAZ’ waren opgenomen als bij clienten die van buiten een of meerdere dagen langskwamen. Zowel Dagbehandeling als Dagbesteding vindt vooralsnog plaats in de kliniek van Respaldo.

Tegenwoordig is Therapie natuurlijk nog steeds een van de wezenlijke onderdelen van de dagbehandeling maar spreken we nu van een ‘Dagbehandeling’ en ‘Dagbesteding’ waarbinnen therapie plaatsvindt.

De verwijzing naar Dagbehandeling of Dagbesteding geschiedt door een psychiater vanuit de kliniek, de polikliniek of het FACT. De clienten die de dagbehandeling en dagbesteding volgen zijn veelal van buiten afkomstig en gaan na het programma weer terug naar huis.

Clienten die in de kliniek zijn opgenomen krijgen natuurlijk ook een Therapieprogramma los van de dagbehandeling en/of dagbesteding maar het kan voorkomen dat ze daar een stukje in meelopen. 

Dagbehandeling 

De Dagbehandeling bestaat uit een aantal verschillende te volgen behandel-modules. Deze modules worden gegeven door een verpleegkundige, samen met wisselende andere behandelaars zoals een psycholoog, een maatschappelijk werker of een therapeut.

Een module beslaat meerdere weken en onderwerpen zijn bijvoorbeeld psycho-educatie en medicatie, gezonde leven en zelfzorg, budgettering, dagbalans en nachtrust, werk en sociale contacten.

De client die de modules van de dagbehandeling doorloopt valt in principe onder de zorg van de psychiater die de regie over de behandeling voert maar er blijft nauw overleg gaande met de psychiater die de client naar de Dagbehandeling verwezen had. De client zal na de dagbehandeling meestal ook naar de oorspronkelijke psychiater terugkeren behalve als in onderling overleg wordt besloten dat er na de Dagbehandeling een andere route wordt gevolgd (bijvoorbeeld terug naar de huisarts).    

dagbesteding 

De dagbesteding is veelal bedoeld voor clienten die structuur in de dag nodig hebben en te zeer geneigd zijn tot isolement. Een tweede groep is meer actief bezig tijdens het therapieprogramma. Dagbesteding kent ook verschillende behandelingsmomenten die op een natuurlijke wijze in het programma worden ingevoegd. Het therapie programma bestaat onder andere uit vormen van creatieve therapie, ontspanning, arbeidstherapie en beweging.