FACT

FACT is een Engelse afkorting en staat voor Flexible Assertive Community Treatment.

 

achtergrond

Het FACT-team van Respaldo is opgericht in november 2018.  De zorg van het FACT-team van Respaldo is helemaal afgestemd op de klant en op de fase van behandeling waarin de klant zich bevindt (van zeer intensief als het nodig is tot weinig intensief als het goed gaat met iemand (Flexibel). Hierbij hoort ook dat wij vaak naar mensen toegaan, in plaats van dat mensen naar ons toe moeten komen. Wij proberen ons zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van onze klanten.

Het betekent dat we soms ook zorg bieden aan mensen die door hun ziekte zelf niet goed doorhebben dat er zorg nodig is. We zullen dan niet wachten tot iemand zelf op afspraak komt maar toch proberen in contact te komen met de klant (Assertive).

Ook proberen we iedereen die belangrijk is voor de klant te betrekken in de behandeling en de klant te helpen op alle terreinen in zijn leven (Community).

Tot slot betreft het een medisch specialistisch behandeling geboden door hoogopgeleide professionals (Treatment).

 

behandeling

Een behandeling door ons FACT-team is eigenlijk de meest uitgebreide behandeling die Respaldo te bieden heeft, buiten een opname van de kliniek. Binnen het FACT-team hebben we psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en een job coach (gespecialiseerd in het vinden van werk). Per klant bekijken we welke hulpverleners betrokken moeten raken. De visie van het FACT-team is daarbij dat de klant centraal staat. Hij of zij bepaalt waar hij of zij hulp bij nodig heeft. Daarbij zoeken we naar wat iemand wil bereiken in zijn leven en passen we de behandeling daar zo goed als mogelijk op aan.