Ik zoek zelf hulp


Aruba verandert snel. Steeds meer mensen krijgen te maken met psychische problemen. Die kunnen minder ernstig of juist heel ernstig zijn. Lichte problemen kunnen worden behandeld door uw huisarts. Mogelijk (2018) heeft de huisarts al een Praktijk Ondersteuner die u dan ook zal helpen.
Wat ernstigere problemen worden behandeld op een van onze poliklinieken. Voor de zeer ernstige problemen zult u worden behandeld door ons zogenaamde F-ACT team (2018). Dit team kan u zelf komen bezoeken en verleent veelal zorg aan huis of waar u bent.
Respaldo zal voor voldoende informatie zorgen over uw probleem of ziekte zodat u zelf kunt meekiezen in uw behandeling. Respaldo houdt ook rekening met ouders, familie, partner of andere bekenden. Wij helpen deze naasten om er voor u te zijn en toch hun eigen grenzen te kunnen bewaken.

Ik wil weten wat ik heb
Niet alle klachten die mensen kunnen ervaren zijn het gevolg van een psychiatrische stoornis. Pas als klachten langere tijd het dagelijkse leven beïnvloeden is er sprake van een stoornis of ziekte.
Respaldo zal samen met u komen tot een gedegen diagnose en deze met u bespreken. Bekeken wordt waar u dan opgevangen kan worden of dat u behandeling bij Respaldo nodig heeft. In het geval u behandeling nodig heeft, dan wordt dit samen met u besproken. Als er meer behandelingsmogelijkheden zijn, dan heeft u in de keuze daarvan een essentiële stem.
Bij het stellen van een diagnose zult u met een medewerker van Respaldo gesprekken hebben. Dit hoeft niet altijd direct een psychiater te zijn. Het kan ook zijn dat u vragenlijsten zult invullen of dat een psycholoog u verder onderzoekt. Om meer zicht te krijgen op factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een stoornis kunnen gezinsleden of de partner uitgenodigd worden. Ook kan er lichamelijk onderzoek worden aangevraagd. Een intake om tot een diagnose te komen kan één of enkele gesprekken duren. Aan het einde van deze intake worden de conclusies met u besproken. U krijgt een advies of er wordt er samen met u een behandelplan voor verdere behandeling opgesteld.

Ik wil een afspraak voor hulp
Een afspraak voor een intake kunt u maken nadat u van uw huisarts een verwijsbrief voor Respaldo heeft gekregen.

Nadat u een verwijsbrief heeft gekregen kunt u naar onze receptie komen waar uw gegevens zullen worden opgenomen en waarbij aan u via een vragenlijst gevraagd wordt van belang zijnde informatie aan te geven.

Adres voor het maken van een intake afspraak bij de Clinica Respaldo: Dr. Horacio Oduber Boulevard 1, Oranjestad, Aruba.

Ik zoek hulp voor mijn kind
Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn of haar kind. Soms zijn er problemen op school of thuis. Dat is meestal normaal als het niet te lang duurt. Wanneer uw kind echter dreigt vast te lopen kan er sprake zijn van psychiatrische symptomen. Als u er zelf niet uit komt, dan is het verstandig om dit te bespreken met uw huisarts. Uw huisarts kan u verwijzen naar Sociale Zaken als er opvoedproblemen zijn of andere moeilijke omstandigheden. De huisarts kan u ook verwijzen naar onze polikliniek Kinderen en Jeugd als er psychiatrische problemen lijken te zijn.

Aanmelding
U kunt zich bij de balie van de Kinderen en Jeugd polikliniek aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts (eventueel via een andere medische specialist) of via telefoon (+297) 527 4640.

U ontvangt dan een aantal vragenlijsten voor beide ouders/verzorgers, voor school en soms ook voor uw kind zelf. Zodra deze vragenlijsten ingevuld zijn en weer ingeleverd, kan hulpverlening van Respaldo voor uw kind starten. Alle andere informatie zoals schoolverslagen of oude testonderzoeken zijn van belang voor een goede hulpverlening. Aan de hand van al deze informatie nodigen we u en uw kind uit voor een intake gesprek of geven we uw verwijzer/huisarts een advies voor hulp elders.

Spoed
Bij een crisissituatie dient uw huisarts contact op te nemen met de polikliniek kinderen en jeugd.

Diagnostiek en behandeling
Indien er na het intakegesprek besloten wordt tot verdere hulpverlening volgt er een fase van verder onderzoek (diagnostiek). Dit vindt plaats door gesprekken met onze medewerkers, het doen van testen of vragenlijsten. Ook wordt er vaak nog meer informatie verzameld zoals bij de huisarts, de school of vorige behandelaars.

Hierna wordt er een behandelplan opgesteld voor het kind en het gezin. Er wordt geprobeerd de behandeling zo kort mogelijk te houden waarbij het kind zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving blijft. Het kind kan alleen behandeld worden, of de behandeling vindt plaats met het hele gezin of een combinatie daarvan.

Soms is het nodig om door te verwijzen naar een andere organisatie die beter de juiste hulp kan aanbieden.

Behandeling kan uit therapiegesprekken plaats vinden of uit medicatie. Ook de combinatie komt voor. Als de behandeldoelen uit het behandelplan bereikt zijn, dan zal het kind en het gezin daar om heen zelf moeten gaan oefenen om wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen. Ook als de problemen niet helemaal over zijn, en het kind en het gezin om verder herstel te werken soms nog met wat begeleiding thuis.

In principe is de behandeling op de polikliniek Kinderen en Jeugd altijd eindig en duurt niet langer dan een jaar.

Aandoeningen bij kinderen bestaan vaak uit angststoornissen zoals een dwangstoornis, depressiviteit, psychotische klachten, autisme, hechtingsproblematiek, posttraumatische stressstoornis, ADHD en een persoonlijkheidsstoornis in wording.

Heb je vragen? Bel ons op

(+297) 281 5000


Volg ons via: