Kinderpsychiatrie

Ik zoek hulp voor mijn kind


Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn of haar kind. Soms zijn er problemen op school of thuis. Dat is meestal normaal als het niet te lang duurt. Wanneer uw kind echter dreigt vast te lopen kan er sprake zijn van psychiatrische symptomen. Als u er zelf niet uit komt, dan is het verstandig om dit te bespreken met uw huisarts. Uw huisarts kan u dan bijvoorbeeld verwijzen naar Sociale zaken als er opvoedproblemen zijn of andere moeilijke omstandigheden. De huisarts kan u ook verwijzen naar onze polikliniek Kinderen en Jeugd als er psychiatrische problemen lijken te zijn.

Aanmelding
U kunt zich bij de balie van de Kinderen en Jeugd polikliniek (tel. 527 4640) aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts (eventueel via een andere medische specialist). U ontvangt dan een aantal vragenlijsten voor beide ouders/verzorgers, voor school en soms ook voor uw kind zelf. Zodra deze vragenlijsten ingevuld zijn en weer ingeleverd, kan hulpverlening van Respaldo voor uw kind starten. Alle andere informatie zoals schoolverslagen of oude testonderzoeken zijn van belang voor een goede hulpverlening. Aan de hand van al deze informatie nodigen we u en uw kind uit voor een intake gesprek of geven we uw verwijzer/huisarts een advies voor hulp elders.

Spoed
Bij een crisissituatie dient uw huisarts telefonisich contact op te nemen met de polikliniek kinderen en jeugd.

Diagnostiek en behandeling
Indien er na het intake gesprek besloten wordt tot verdere hulpverlening volgt er veelal een fase van verder onderzoek (diagnostiek). Dit vindt plaats door gesprekken met onze medewerkers, het doen van testen of vragenlijsten. Ook wordt er vaak nog meer informatie verzameld zoals bij de huisarts, de school of vorige behandelaars.
Hierna wordt er een behandelplan opgesteld voor het kind en het gezin er om heen. Er wordt geprobeerd de behandeling zo kort mogelijk te houden waarbij het kind zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving blijft. Het kind kan alleen behandeld worden, of de behandeling vindt plaats met het hele gezin of een combinatie daarvan. Ook kan groepsbehandeling plaats vinden. Soms is het nodig om door te verwijzen naar een andere organisatie die beter de juiste hulp kan aanbieden.
Behandeling kan uit therapiegesprekken plaats vinden of uit medicatie. Ook de combinatie komt voor. Als de behandeldoelen uit het behandelplan bereikt zijn, dan zal het kind en het gezin daar om heen zelf moeten gaan oefenen om wat ze geleerd hebben in de praktijk te brengen. Ook als de problemen niet helemaal over zijn, dan zullen het kind en het gezin toch zelf weer de kracht moeten vinden om naar verder herstel toe te werken, soms nog met wat begeleiding thuis. Ook de medicijnen kunnen als ze goed zijn ingesteld door de huisarts verder worden opgevolgd.
In principe is de behandeling op de polikliniek Kinderen en Jeugd altijd eindig en duurt veelal niet langer dan een jaar. Aandoeningen bij kinderen bestaan vaak uit angststoornissen zoals een dwangstoornis, depressiviteit, psychotische klachten, autisme, hechtingsproblematiek, posttraumatische stressstoornis, ADHD en een persoonlijkheidsstoornis in wording.

Heb je vragen? Bel ons op

(+297) 527 4800


Volg ons via: