Het klachtenformulier

Kruis aan (graag aankruisen als dit het geval is)

A. Gegevens van de melder

Indien u een klacht indient namens een cliënt, gelieve aan te geven in welke hoedanigheid

B. Gegevens van de cliënt/patiënt

C. Gegevens beklaagde

D. De klacht

14 + 6 =