POPP 

De POPP-poli adviseert zwangere vrouwen met een (voorgeschiedenis van) een psychiatrische ziekte over (medicamenteuze) behandelingsmogelijkheden gedurende de zwangerschap en postpartum. Om dit advies zo passend mogelijk te maken voor iedere individuele patiënt en het toekomstige kind, vormen wij een multidisciplinair team bestaande uit een Psychiater, Obstetricus (gynaecoloog) en een Pediater (kinderarts)en een Psycholoog: POPP. Elke specialist informeert de patiënt vanuit zijn eigen invalshoek, waarbij zowel de risico’s van een onbehandelde psychiatrische ziekte als de voordelen en risico’s van een (medicamenteuze) behandeling worden gewogen en toegelicht.

achtergrond

De POPP-poli is opgericht eind 2019. Het betreft een samenwerkingsverband met de afdelingen gynaecologie en kindergeneeskunde van het HOH. Eigenlijk is het vooral een manier om goed te overleggen tussen al de betrokken afdelingen. Hierdoor is de verloskundige of de gynaecoloog altijd op de hoogte van wat er psychisch speelt. En andersom geldt dit ook. Mocht er dus iets nodig zijn in de behandeling of de begeleiding dan zijn direct al uw zorgverleners op de hoogte. Hierdoor lukt het ons veel beter om u alle zorg te bieden die u nodig heeft tijdens uw zwangerschap.

VERWIJZING

Huisartsen en verloskundigen kunnen verwijzen naar de POPP-poli. Dit doen zij als er zorgen zijn rondom de psychische stabiliteit van een zwangere vrouw. Bijvoorbeeld omdat ze eerder psychische klachten heeft gehad of omdat ze nu psychische klachten krijgt tijdens de zwangerschap. Een zwangerschap is ten slotte niet niks. 

HULP

Na een intake (verricht door één van onze ervaren verpleegkundigen) wordt bekeken wat voor soort hulp u zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld gesprekken of soms misschien therapie bij een psycholoog. Soms is (veilige) medicatie een optie. Wij zullen altijd met u onze adviezen bespreken waarna u zelf kunt bepalen wat u aanspreekt.