De raad van bestuur

De Raad van Bestuur voert haar taken als collegiaal bestuur uit en bestaat vanaf 1 augustus 2017 uit een Medisch Directeur en een Directeur Bedrijfsvoering.  

taken van het bestuur

Het bestuur heeft tot taak: 

 • de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren,
 • de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen op het gebied van zorg en welzijn,
 • de strategie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren,
 • te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming,
 • het (doen) uitvoeren van de interne en externe communicatie,
 • het leiding (doen) geven en het (doen) motiveren van medewerkers,
 • als werkgever van de medewerkers op te treden,
 • te organiseren en de continuïteit te waarborgen,
 • het (doen) beheersen van de organisatieontwikkeling en het management development,
 • de organisatie in al zijn facetten te beheren, en
 • de stichting extern als bestuur te verantwoorden onder meer conform de zorgbrede governance code (Arubaanse Governance Code Volksgezondheid en Ouderenzorg 2017)