De raad van bestuur

De Raad van Bestuur voert haar taken als collegiaal bestuur uit en bestaat vanaf 1 augustus 2017 uit een Medisch Directeur en een Directeur Bedrijfsvoering.  

aandachtsgebieden

De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder hun specifieke aandachtsgebieden, onverlet hun collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel. 

Dhr. Hendrikus van Gaalen is voorzitter Raad van Bestuur en vervult de rol van Medisch Directeur.

Hij heeft de volgende aandachtsgebieden:

 

 • Strategie
 • Patiëntenzorg en behandeling
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Klachtenbehandeling betreffende klachten van (vertegenwoordigers van) patiënten
 • Externe contacten
 • Toezicht (Raad van Toezicht)

taken van het bestuur

Het bestuur heeft tot taak: 

 • de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren,
 • de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen op het gebied van zorg en welzijn,
 • de strategie te vormen, te implementeren, te voeren en te evalueren,
 • te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming,
 • het (doen) uitvoeren van de interne en externe communicatie,
 • het leiding (doen) geven en het (doen) motiveren van medewerkers,
 • als werkgever van de medewerkers op te treden,
 • te organiseren en de continuïteit te waarborgen,
 • het (doen) beheersen van de organisatieontwikkeling en het management development,
 • de organisatie in al zijn facetten te beheren, en
 • de stichting extern als bestuur te verantwoorden onder meer conform de zorgbrede governance code (Arubaanse Governance Code Volksgezondheid en Ouderenzorg 2017)