De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht


De Raad van Bestuur

Vanaf 1 augustus 2017 bestaat de Raad van Bestuur uit:

Hendrikus van Gaalen Voorzitter Hendrikus van Gaalen
Medisch Directeur
Lex de Jong Lex de Jong
Directeur Bedrijfsvoering.


 

De Raad van Bestuur voert haar taak als collegiaal bestuur uit.

Aandachtsgebieden

De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder hun specifieke aandachtsgebieden, onverlet hun collegiale verantwoordelijkheid voor het geheel.

De Medisch Directeur/Voorzitter Raad van Bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden:De Directeur Bedrijfsvoering heeft de volgende aandachtsgebieden:Taken van het bestuur

Het bestuur heeft tot taak:

Link naar document: Reglement Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door 5 leden:

Jossy Laclé, Voorzitter
Marja van Broekhoven, Vicevoorzitter
Reinier van Sisseren
Geert Rep
Hans Ruiter

Link naar document: Reglement Raad van Toezicht

Visie & Missie

De visie en de missie van Respaldo zullen in samenspraak met het personeel worden opgesteld. Uit de reeds gevoerde gesprekken met de personeelsleden lijkt het te gaan om 4 kernwaarden, te weten Doelmatigheid, Integriteit, Enthousiasme en Professionaliteit (DIEP). 

Jaarverslag

Het eerste jaarverslag zal geplaatst worden in juni 2018.

Heb je vragen? Bel ons op

(+297) 281 5000


Volg ons via: