behandeling 

Respaldo biedt u diagnostiek en behandeling aan op een van de poliklinieken, via telefonische consultatie en met videobellen, we komen bij u thuis of we bieden u een tijdelijke opname aan als dat nodig is. 

diagnostiek

Na het stellen van een diagnose tijdens de intake fase krijgt u een advies of wordt er samen met u en een van onze medewerkers een behandelingsplan opgesteld voor verdere behandeling bij Respaldo.

Bij een advies gaat het meestal niet om een psychiatrische stoornis hetgeen niet wil zeggen dat u nergens last van heeft. Gesprekken en andere mogelijkheden hoeven dan echter niet bij Respaldo plaats te vinden. Soms wordt u terugverwezen naar de huisarts die ook een overzicht van de bevindingen en adviezen krijgt toegestuurd. Soms krijgt u het advies om naar een andere instantie te gaan zoals naar Sociale Zaken of naar de Verslavingszorg. Het kan bij een advies ook om eenvoudige maar effectieve adviezen gaan zoals sport, hobby’s enzovoorts.

Als er echter sprake is van een psychiatrische stoornis zoals dat blijkt na de intake fase door het stellen van een diagnose, dan zal in een behandelingsplan het doel van de behandeling worden beschreven en wanneer de behandeling weer beëindigd kan worden. Tijdens de behandeling zal het effect van de behandeling regelmatig met u besproken worden. Niet altijd zal een behandeling alle klachten of symptomen helemaal weg kunnen nemen. Het gaat er vooral om dat het leven voor u weer beheersbaar wordt en dat u voldoende hersteld bent om zelf ook weer zonder Respaldo verder te kunnen.

medicatie

Vaak is medicatie een onderdeel van de behandeling. Door medicijnen kunnen sommige klachten verminderen of verdwijnen. Ook kan medicatie er voor zorgen dat de rest van de behandeling meer effect heeft. U kunt door medicatie wat meer energie overhouden om van de verdere behandeling te profiteren. De meeste medicijnen zijn overigens niet verslavend. Met slaapmiddelen of medicijnen tegen angst kan dat wel het geval zijn. Het gebruik van medicatie wordt altijd goed met u besproken, waarbij alle voor- en nadelen en eventuele risico’s met u worden doorgenomen.

 

informatie bijeenkomsten

Respaldo zal u op de hoogte houden van eventuele informatiebijeenkomsten of lezingen over psychische klachten en aandoeningen. In deze informatiebijeenkomsten kunt u leren hoe om te gaan met uw eigen klachten of de klachten van een gezinslid, partner of andere naaste. Er zullen ook meer besloten informatiebijeenkomsten worden gehouden voor scholen of andere organisaties. Respaldo zal u op de hoogte houden van eventuele cursussen die gegeven zullen worden.

 

het dagelijkse leven

Het is heel belangrijk om mee te doen aan het dagelijkse leven. Als het niet goed lukt om het dagelijkse leven weer op de rit te krijgen, dan kan een professioneel advies of zelfs kortdurende hulp van een van de Maatschappelijk Werkers van Respaldo zinnig zijn. Het gaat dan om een adviesgesprek over wonen, werken, leren, tijdsbesteding en financiën. In ons advies of behandelplan zal de wijze waarop u hulp van een van onze maatschappelijk werkers krijgt omschreven worden. 

informatie voor mantelzorger

Als een familielid of goede bekende voor behandelingen naar Respaldo gaat, is dat ingrijpend voor de omgeving. Respaldo is er dan ook voor de naaste omgeving van een cliënt. Respaldo vindt het belangrijk om tijdens de behandeling familie en vrienden -met toestemming van onze cliënt- goed te informeren. Als familielid of goede bekende kunt u verder vaak een actieve rol spelen in het herstel van onze cliënt. Dat kan al aan het begin van de behandeling zijn, of juist later tijdens de behandeling. In dat geval betrekken wij u graag bij de behandeling. Als u zich overigens tijdens de behandeling zorgen maakt, dan is uw informatie voor ons en onze cliënt ook van groot belang.

Verder houdt Respaldo u via deze website op de hoogte van eventuele informatie bijeenkomsten of cursussen die gegeven worden. Contact met lotgenoten, informatie op internet en vragen aan ons kan verder uw rol in het herstel van onze cliënt positief versterken.

hh