OVER ONS

Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo is dé zorginstelling voor de geestelijke gezondheidszorg in Aruba. De naam Respaldo is een klassiek Papiaments woord en betekent letterlijk ‘steun in de rug’. Voor onze zorg vertalen we dit als: ‘U kunt op ons rekenen, u kunt van ons steun verwachten’. De naam is gekozen als winnende inzending (van verpleegkundige Tya Hurkmans) na een prijsvraag onder de medewerkers.

Het heeft vele decennia en meerdere pogingen geduurd voordat het zo ver was dat Aruba haar eigen Stichting voor de GGZ geboren zag worden. En het werd hoog tijd want de psychiatrische zorg in Aruba was geleidelijk aan achterop geraakt. Dit kwam door versplintering van diensten, onvoldoende centrale aansturing en verantwoordelijkheid, onvoldoende opleiding gericht op verhoging van de kwaliteit van zorg, onvoldoende financiële middelen en onvoldoende personeel. Door nauwe samenwerking tussen het Land Aruba, het Hospitaal en de Algemene Ziektekosten Verzekering werd met hulp van expertise vanuit Nederland en vanuit Aruba zelf een projectdossier samengesteld, een intentieverklaring tussen de stakeholders ondertekend en ging men tezamen voortvarend en doelmatig aan de slag.

Vanuit de zorg werden inmiddels de belangrijkste speerpunten geformuleerd waarbij het duidelijk was dat met name het ambulante veld versterking behoefde, naast upgrading van de PAAZ. Vanuit de vakgroep psychiatrie werd het model van het FACT (Flexible Asssertive Community Therapy) als noodzakelijk voor patiënten met Ernstig Psychiatrische Aandoeningen in Aruba aangereikt en werd besloten om uiteindelijk te komen tot twee polikliniek / FACT locaties (Oranjestad en San Nicolas). Na een krap jaar werk was er per 1 augustus een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur voor de Stichting Respaldo. In Respaldo zouden uiteindelijk de functies van de vrijgevestigde psychiatrie, de PAAZ, de poliklinieken volwassenen zorg en Kinderen en Jeugd en de Sociaal Psychiatrische Dienst opgenomen worden. De Sociaal Psychiatrische Dienst binnen de overheid besloot om vooralsnog zelfstandig verder te willen gaan.

Per 1 november 2017 werd de vrijgevestigde psychiatrie formeel onderdeel van Respaldo  en per 1 januari 2018 de alle psychiatrische zorg van het Hospitaal (PAAZ en poliklinieken). Eind 2017 vonden de eerste sollicitatierondes plaats voor extra personeel vanwege de noodzakelijke groei van de organisatie om meer en meer te kunnen voldoen aan de zorgvraag die binnen de maatschappij aanwezig is.

In het najaar van 2017, nog vóór de juridische overgang van medewerkers van het Hopsitaal naar Respaldo, werd al begonnen met extra opleiding voor het personeel. Dit werd ingevuld met regelmatige lezingen door  en voor de medewerkers  en met een externe training motivationeel interviewen door de Hogeschool Breederode, die op Aruba ook betrokken is bij de opleiding tot praktijkondersteuners voor huisartsen. Sindsdien is in het kader van de versterking van de kwaliteit van de zorg  heel veel aan opleiding gedaan, niet alleen met trianingen en opleidingen voor de eigen collega’s, maar ook voor zorgprofessionals die buiten Respaldo werkzaam zijn, zoals een opleiding voor Cognitieve Gedragstherapie voor vrijgevestigde psychologen, en het openstellen van de interne opleiding voor GZ-psycholoog voor externe kandidaten.