Wat biedt Respaldo aan zorg aan


Vaststellen wat u heeft
Als het al een tijd lang niet goed met u gaat en u komt er met uw huisarts en/of een Praktijk ondersteuner van de huisarts niet uit, dan kunt u terecht bij Respaldo. Hiervoor zal uw huisarts u dan naar ons toe sturen met een verwijsbrief. Door Respaldo wordt er dan een afspraak met u gemaakt voor onderzoek. U krijgt dan tijdens een intake-fase gesprekken met een medewerker van Respaldo. Dit hoeft niet altijd direct een psychiater of een psycholoog te zijn. Tijdens het onderzoek kunnen er ook vragenlijsten worden afgenomen of geschiedt er nog verder onderzoek zoals een intelligentietest of lichamelijk onderzoek.
Na deze gesprekken wordt er een diagnose vastgesteld. Op basis van deze diagnose krijgt u dan een advies of wordt er een behandeling aangeboden die bedoeld is om uw klachten op te lossen of hanteerbaar te maken.

Heb je vragen? Bel ons op

(+297) 281 5000


Volg ons via: