De polikliniek

Informatie over de poliklinieken van Respaldo treft u hieronder. 

achtergrond

De poliklinieken van Respaldo bestaan uit die voor Kinderen en Jeugdigen en die voor Volwassenen. De leeftijd van de overgang van de Kinderen en Jeugdigen naar die voor de Volwassenen wordt gesteld op 18 jaar maar kan hoger worden afgesteld als er meer dan 1 psychiater ‘Kind en Jeugd’ zal komen. Op beide poliklinieken wordt er gewerkt in teams waarbij met name de wekelijkse vergaderingen over de voortgang van clienten ‘multidisciplinair’ zijn. Zo’n team bestaat uit een psychiater, een of meerdere orthopedagogen, basis- en GZ-psychologen, een maatschappelijk werker en bij de volwassenzorg uit een polikliniek-verpleegkundige. 

Polikliniek volwassen

De polikliniek voor volwassenen is vooral gelokaliseerd in het gebouw te Mahuma. Een klein deel van de polikliniek voor volwassenen is nog in de kliniek van Respaldo aanwezig. De behandelaars van de polikliniek volwassenen bestaan uit psychiaters, psychologen, GZ psychologen, een klinisch psycholoog, gespecialiseerde polikliniek verpleegkundige en maatschappelijke werkers. Er is een nauwe samenwerking tussen deze verschillende behandelaars waarbij er ook wekelijkse behandelteamvergaderingen plaatsvinden. Behandelingen geschieden volgens state of the art evidence based richtlijnen. 

De verwijzing naar de polikliniek voor volwassenen geschiedt altijd via de huisarts.

Na het binnenkomen van de verwijsbrief wordt er door de aanmeld-functionaris in overleg met een van de psychiaters beoordeeld welke de route zal zijn van het onderzoek en uw behandeling. Na de aanmelding is er een wachttijd tot uw intake. Vervolgens wordt na de intake beoordeeld door welke behandelaar uw behandeling zal starten. Dit kan een psychiater zijn, een psycholoog of een polikliniek verpleegkundige. Er is echter altijd een psychiater voor u verantwoordelijk als hoofdbehandelaar. Deze psychiater voert als het ware de regie over uw behandeling en houdt de voorgang in de gaten. 

Polikliniek Kind en jeugd

De Kinder en Jeugd Psychiatrie richt zich op het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jeugdigen met (risico op) psychiatrische stoornissen van 0 tot 18 jaar. Omdat kinderen en jongeren niet los te zien zijn van hun gezin en school worden deze meestal meegenomen in het onderzoek en de behandeling. Het team bestaat uit een kinder en jeugd psychiater, verschillende psychologen, orthopedagogen en een maatschappelijk werkster. Als behandelingsvorm worden verschillende psychotherapeutische behandelingsvormen ingezet en wordt medicatie alleen bij bepaalde stoornissen (zo min mogelijk) toegepast. Leeftijd speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. State of the art evidence based richtlijnen en behandelingen staan voorop. De verwijzing naar de polikliniek Kinderen en Jeugd geschiedt altijd via een verwijsbrief van de huisarts.  

depot poli

Bij de depot poli krijgt u op regelmatige tijden uw medicatie ‘intramusculair’ toegediend in de vorm van een injectie om de zoveel tijd. Vroeger was dat soms om de twee weken of om de maand. Tegenwoordig hoeft dat door de modernisering van de toedieningsvorm soms slechts om de 2 tot 3 maanden te zijn. Er is een gespecialiseerde verpleegkundige die u het depot toedient en contact met u onderhoudt. In principe gaat het bij de injecties vaak om dezelfde medicatie als die u in pilvorm kunt krijgen en komt er elke dag een klein beetje van die medicatie in uw systeem terecht. Het grote voordeel is dat u er niet meer aan hoeft te denken elke dag een pil of pillen te slikken.