ONS ZORGAANBOD

Respaldo heeft verschillende gespecialiseerde behandelaars in dienst waardoor er veel kennis in huis is om u als onze client zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hierdoor is de kans groot dat u de aanpak krijgt die het beste bij u past. 

VASTSTELLEN WAT U HEEFT 

 

Indien het al een tijd lang psychisch niet goed met u gaat en u komt er met uw huisarts niet voldoende uit, dan kunt u terecht bij Respaldo. Hiertoe dient uw huisarts u dan naar ons toe sturen met een verwijsbrief. Tot het eerste daadwerkelijke contact bij Respaldo blijft u overigens onder de volledige verantwoordelijkheid van uw huisarts.

 

Na binnenkomst van de verwijsbrief bij Respaldo wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intake (onderzoeksfase). U krijgt dan tijdens deze intake een gesprek/ gesprekken met een medewerker van Respaldo. Dit hoeft niet altijd direct een psychiater te zijn. het kan ook een gespecialiseerde verpleegkundige of een psycholoog zijn. Dit hangt af van de problematiek die door de huisarts in de verwijsbrief wordt geschetst. Tijdens de intake-fase kunnen er ook vragenlijsten worden afgenomen of geschiedt er nog verdere onderzoek zoal een intelligentietest of lichamelijk onderzoek. 

 

Na deze intake-fase wordt er een diagnose vastgesteld. Op basis van deze diagnose krijgt u dan een advies of wordt er een behandeling aangeboden die bedoeld is om uw klachten op te lossen of hanteerbaar te maken. Waarover de behandeling gaat en hoe lang die zal duren wordt met u afgesproken en vastgelegd in een behandelingsplan. Regelmatig wordt vervolgens de behandeling met u geëvalueerd. Heel soms is er ook een second opinion nodig bij een van onze andere behandelaars of wordt er een stuk van de behandeling overgenomen door een andere behandelaar als degene die u als eerste kreeg aangeboden. Degene die de intake met u doorloopt is ook niet altijd dezelfde als die u gaat behandelen. Wel is er steeds een psychiater hoofdverantwoordelijk (regelmatig op de achtergrond) voor de gang van zaken door uw behandeling heen. Respaldo maakt tegenwoordig ook toenemend gebruik van e-health. E-health toepassingen helpen patiënten en artsen om elektronisch met elkaar te communiceren. Een voorbeeld van e-health is een videoconsult met uw behandelaar.